۱۴۰۱ يکشنبه ۱۳ آذر
ENGLISH
مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری مدیریت آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
سايت اصلي سازمان
شرح وظايف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت و مديريت ها</span>معاونت و مديريت ها
معاونت آمار و اطلاعات
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه
مديريت نظام فني و اجرايي
مديريت اداري، مالي و پشتيباني
اخبار
نظرسنجي
نقشه سايت
تماس با ما
Collapse دسترسي سريعدسترسي سريع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">برنامه آموزشي ماهانه</span>برنامه آموزشي ماهانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1401</span>سال 1401
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
آبان
آذر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1400</span>سال 1400
اردیبهشت
خرداد
تیر
مهر
آذر
دی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">توجیهی بدو خدمت</span>توجیهی بدو خدمت
منابع
فرم شناخت کارکنان از دستگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدرسان</span>مدرسان
بانک اطلاعات
فرم خام مشخصات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پژوهش</span>پژوهش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه‌ کاری پژوهش</span>گروه‌ کاری پژوهش
طرح های مصوب پژوهشی بند «هـ» تبصره 9 قانون بودجه 1400
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">قوانین و دستورالعمل‌ها</span>قوانین و دستورالعمل‌ها
دستورالعمل اجرایی بند (هـ) تبصره (9) قانون بودجه 1401
دستورالعمل اجرایی بند «هـ»تبصره 9 سال 1400
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آینده نگری</span>آینده نگری
منشور آینده نگری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین</span>تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
قانون جهش تولید دانش بنیان
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها
قانون رفع موانع تولید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری</span>دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جلسات</span>جلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سال 1400</span>سال 1400
مصوبات
پیوست‌هاکلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal