۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
سوالات متداول

برنامه‏ريزي و برگزاري دوره‏هاي آموزشي كارمندان دولت

v      منظور از دوره‌هاي آموزشي مصوب چيست؟

Ø      به استناد بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390( موضوع نظام آموزش كاركنان دولت) و بخشنامه شماره  18819/92/200 مورخ 14/11/1392 (اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي)، دوره‌هاي آموزشي كه به تأييد مراجع تعيين شده در نظام آموزش كاركنان دولت (شامل سازمان اداري و استخدامي كشور، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت كشور، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وقت رئيس جمهور، كميته راهبري آموزشي با حضور نماينده اين سازمان) در چارچوب نظام آموزش كاركنان دولت رسيده باشد و دوره هاي آموزشي كه به استناد بند (3/5) و (4/5) نظام آموزش كاركنان دولت (موضوع بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/01/1390، شامل: دوره‌هاي عمومي، دوره هاي مشاغل عمومي، دوره‌هاي عمومي مديريتي و دوره‌هاي توجيهي بدوخدمت) كه توسط اين سازمان ابلاغ شده باشند، مصوب تلقي مي‌شوند.

v      مشمولين "نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي" چه كساني هستند؟

Ø      به استناد بند (1) بخشنامه شماره 1834/200 مورخ 30/1/1390 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور موضوع "نظام آموزش كارمندان دستگاه‌هاي اجرايي"، تمامي كارمندان رسمي و پيماني (اعم از مديران و كاركنان) در شمول اين نظام آموزشي قرار داشته و شركت كارمندان قرارداد كار معين نيز در دوره‌هاي آموزشي موضوع اين نظام بر اساس مفاد اين بخشنامه و نياز دستگاه اجرايي، الزامي است.

v      آيا دوره هاي آموزشي توجيهي بدو استخدام براي اخذ گواهي نامه‌هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب است؟

Ø      خير- به استناد بند (3/12) اصلاحيه نظام آموزش كارمندان و مديران دستگاه هاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 18819/92/200 مورخ 14/11/1392 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني (سابق) رييس جمهور، آموزش هاي توجيهي بدو استخدام براي گواهينامه هاي آموزشي نوع دوم قابل احتساب نيست.

v      اجراي دوره هاي آموزش عمومي مديران حرفه اي بر عهده چه مرجعي است؟

Ø      به استناد بخشنامه شماره 1361158 مورخ 04/06/1396 اين سازمان، اجراي دوره‌هاي آموزش عمومي مديران حرفه اي بر عهده مركز آموزش مديريت دولتي و مديريت‌هاي آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌باشد.


 

ساير پرسش‌هاي مرتبط با موضوع خدمات آموزشي

v     آيا امكان استرداد وجه پرداخت شده براي شركت در دوره آموزشي ويژه كاركنان وجود دارد؟

Ø      بلي. وجه پرداخت شده توسط متقاضي با مراجعه ايشان به مركز آموزش و پژوهش توسعه و آينده‌نگاري و ارائه درخواست كتبي به همراه اصل فيش واريز شده قابل استرداد است. همچنين امكان استفاده از آن (فيش واريز شده) و حضور در ساير دوره هاي آموزشي در همان سال نيز امكان پذير مي‏باشد.

v     آيا شركت در دوره‏هاي آموزشي ويژه كاركنان براي وابستگان و آشنايان كاركنان دولت آزاد است؟

Ø      خير. دوره‏هاي آموزشي كاركنان دولت فقط مختص كاركنان رسمي، قراردادي و پيماني دولت است.

v     پس از صدور گواهينامه پايان دوره، حضور فرد شركت كننده براي دريافت گواهينامه در محل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان لازم است؟ آيا روش‏هاي ديگري براي اخذ گواهينامه وجود دارد؟

Ø      خير. با تقاضاي فراگير امكان ارسال گواهينامه از طريق پست امكان پذير است. همچنين رابطين آموزش دستگاه اجرايي مربوطه نيز با مراجعه به مركز آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري مي‌توانند گواهينامه كاركنان را دريافت نمايند.

v     در صورتي كه دوره آموزشي مورد نياز دستگاه اجرايي در ليست دوره‏هاي آموزشي مصوب وجود نداشته باشد، آيا سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گواهينامه براي شركت كنندگان صادر مي‏نمايد؟

Ø      خير. گواهينامه آموزشي فقط براي دوره هاي مصوب آموزشي صادر مي‏گردد.

v     آيا امكان برگزاري دوره آموزشي در خارج از وقت اداري و در محل سازمان مديريت و برنامه ريزي استان وجود دارد؟

Ø      بلي. چنانچه دستگاه اجرايي متقاضي برگزاري دوره آموزشي در وقت غير اداري باشد، اين امر با همكاري مديريت آموزش و پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري در محل دستگاه اجرايي و همچنين محل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان قابل اجرا مي‏باشد.

تاریخ به روز رسانی: 1401/04/01
تعداد بازدید: 129
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal