۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۲ بهمن
ENGLISH
سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان
شرح وظايف سازمان

·         هماهنگي و راهبري نظام برنامه‌ريزي استان در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.

·         بررسي، تهيه و تدوين برنامه‌هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بلندمدت، ميان‌مدت و كوتاه مدت استان.

·         تهيه و تدوين طرح آمايش سرزميني استان در چارچوب ضوابط ملي آمايش كشور متناسب با ظرفيت‌ها و امكانات جغرافيايي استان

·         بررسي،تهيه و تدوين برنامه‌ها و سياست‌هاي اجرايي امور اشتغال و سرمايه‌گذاري در استان

·         توسعه و تجهيز منابع استاني با تأكيد برحذف وابستگي به درآمدهاي نفت و گاز.

·         تهيه و تنظيم، توزيع، ابلاغ، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات استان در چارچوب ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي بودجه سنواتي.

·         نظارت و ارزيابي برنامه و بودجه استان.

·         نظارت براجراي طرح‌هاي عمراني و فني (تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) ملي و استاني و گزارش‌گيري از پيشرفت برنامه‌ها و ارزيابي آن‌ها

·         بررسي و تعيين صلاحيت و رتبه‌بندي و ارزشيابي پيمانكاران، ‌مشاوران و كارشناسان استان و ارتقاء و تقويت ظرفيت كمي و كيفي آ‌ن‌ها

·         راهبري امور توسعه مديريت و سرمايه انساني در سطح دستگاه‌هاي اجرايي استان.

·         راهبري استقرار دولت الكترونيك، چرخه بهره‌وري و نظام‌هاي نوين مديريتي در سطح استان.

·         نظارت و ارزشيابي جامع مديريت عملكرد اعم از برنامه‌ها، سياست‌ها، فرايند‌ها، فعاليت‌ها و پروژه‌ها در سطح استان.

·         نظارت بر اجراي نظام فني و اجرايي، تدوين ضوابط و معيارهاي فني، در سطح استان.

·         راهبري و اجراي فعاليت‌هاي آماري در چارچوب نظام آماري كشور، تهيه نقشه و ارائه اطلاعات مكاني استان.

·         انجام وظايف مصرح در ماده (44) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب اسفند 1393 مجلس شوراي اسلامي و دبيري شوراي برنامه‌ريزي و توسعه و شوراي فني استان.

·         ظرفيت سازي جهت استفاده از سازوكارهاي مشاركت عمومي غيردولتي در اجراي پروژه‌هاي استان.

تاریخ به روز رسانی: 1401/04/01
تعداد بازدید: 175
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal