۱۴۰۱ جمعه ۳۰ ارديبهشت
ENGLISH
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان
خدمات الكترونيك سازمان
 
لينك دانلود نرم افزار مورد نياز براي ويدئو كنفرانس
                                                                                                                                                                                        
 
 

نظرسنجي

بستر ارائه خدمت

عنوان و شناسنامه خدمت

شناسه خدمت

رديف

نظرسنجي

لينك اينترنتي

تشخيص صلاحيت و رتبه بندي عوامل نظام فني اجرايي (ساجات)

10061717000

1

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

اعتبار سنجي مراكز و مؤسسات آموزشي در حيطه هاي مختلف

31808178110

2

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

احراز صلاحيت مدرسان دوره‏ هاي آموزشي كارمندان دولت

18051111000

3

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

برنامه‏ ريزي و برگزاري دوره ‏هاي آموزشي كارمندان دولت

18051109000

4

نظرسنجي

 لينك اينترنتي 

ارزيابي عملكرد سالانه دستگاه‏هاي اجرايي استان

10011776000

5

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

نظارت بر فرايند جذب و بكارگيري نيروي انساني دستگاه‏هاي اجرايي استان

 

6

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

راهبري فضاها و ساختمان‏هاي اداري

10011784000

7

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

تهيه برنامه‏ ها و اسناد توسعه استان

10011716000

8

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه وتخصيص اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي

10011711101

9

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

 توزيع اعتبار، مبادله موافقتنامه و تخصيص اعتبارات هزينه اي

10011711101

10

نظرسنجي

  لينك اينترنتي

نظارت بر عملكرد بودجه دستگاه‏هاي اجرايي استان

10011721101

11

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

نظارت بر طرح‏ها و پروژه‏ هاي ملي و استاني

10011714101

12

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

ارائه گزارش سالانه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

10011716104

13

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

راهبري مشاركت عمومي- خصوصي در طرح‏ها و پروژه هاي دولت

10011724100

14

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

پايش و ارزيابي يكپارچه پيشبرد برنامه اقتصاد مقاومتي

10011722103

15

نظرسنجي

 لينك1 لينك2

ارزيابي توسعه و رصد آمايش سرزمين 

10011715000

16

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

تامين آمار و اطلاعات توليدي ثبتي (سالنامه آماري)

10031102100

17

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

تامين آمار و اطلاعات توليدي (سرشماري، آمارگيري هاي نمونه اي)

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

تهيه حساب هاي منطقه اي

نظرسنجي

 لينك اينترنتي

ارائه اطلاعات مكاني (ارائه نقشه و اطلاعات مكاني در مقياس‏ها و لايه هاي مختلف)

تاریخ به روزرسانی: 1401/02/27
تعداد بازدید: 4574
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان   میباشد.
Powered by DorsaPortal